Southampton Solent University > ถ่ายโดย VAKOM
ภาพส่วนหนึ่งของ Southampton Solent University
ภาพส่วนหนึ่งของ Southampton Solent University
ภาพส่วนหนึ่งของ Southampton Solent University
ภาพส่วนหนึ่งของ Southampton Solent University ภาพส่วนหนึ่งของ Southampton Solent University
ทางเดินถัดจากส่วน Reception Reception Area
ที่จอดจักรยานของมหาลัย ภาพส่วนหนึ่งของ Southampton Solent University
หน้าห้อง Student service centre ทางเดินส่วนหนึ่ง
Southampton Solent University หน้าห้อง Student service centre
Facility ส่วนหนี่ง นักศึกษานั่งรับลมด้านนอกอาดาร
ห้องอาหาร ทางเดินไปห้องอาหาร
ห้องอาหาร ห้องอาหาร
Facility ส่วนหนี่ง Facility ส่วนหนี่ง
ห้อง Computer IT resource centre
นักเรียนสามารยืม Laptop ได้ที่นี่ ส่วนบริการนักศึกษา
ทางเดินส่วนกลาง สึสันสดไสน่าเรียนจัง
ห้องเรียนสำหรับนักเรียนเรียนอัดรายการโทรทัศน์ ห้องเรียนสำหรับนักเรียนเรียนอัดรายการโทรทัศน์
ห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนดนตรี
ห้องเรียนสำหรับนักเรียนเรียนอัดรายการโทรทัศน์ Student Servcie Centre
Facility ส่วนหนี่ง ส่วนหนึ่งของห้องอาหาร
Free Information ห้องเรียน
รถส่งของ Information Board
Free!
เชิญเข้ามารับคำปรึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ลองแวะเข้ามาคุยกันสิคะ
[แผนที่ตั้ง].หรือเพียง
กรอกแบบฟอร์มนี้.พร้อม
ระบุคอร์สที่คุณสนใจ
ทางเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
Monday-Friday:
เวลา 09:30-18:00น.
Saturday:
เวลา 10:00-15:30น.
เพื่อความสะดวกของน้องๆ
โทรนัดล่วงหน้านะคะ
น้องๆที่สนใจศึกษาต่อที่ Southampton Solent University สามารถสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนกับ
เจ้าหน้าที่ของเราที่
VAKOM สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2391-1200 นะคะ
หากต้องการสอบถามและสมัครเรียนกับตัวแทนสถาบันในงาน Interview Program
Clickที่นี่ เพื่อสำรองที่นั่งนะคะ