HOT>UK คลิ้กด้านบน

10/28/1110/28/11Free!
เชิญเข้ามารับคำปรึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ลองแวะเข้ามาคุยกันสิคะ
[แผนที่ตั้ง].หรือเพียง
กรอกแบบฟอร์มนี้.พร้อม
ระบุคอร์สที่คุณสนใจ
ทางเราจะติดต่อกลับไปค่ะ

Monday-Friday:
เวลา 09:30-18:00น.
Saturday:
เวลา 10:00-15:30น.
เพื่อความสะดวกของน้องๆ
โทรนัดล่วงหน้านะคะPlease vote this site :)

น้องๆ ที่ UK
ส่งรูปมาอวดความน่ารัก
พี่ๆเห็นแล้ว > ปลื้มมั้กม้าก
น้องลูกปลา
ส่งรูปสวยๆตอนที่ีีไป
เรียน Summer ที่ อังกฤษ
Click ดูรูปน้องเค้ากับร.รได้เลย
การเดินทางไป
เรียนที่ลอนดอนนี้ทำให้ผม
ได้เปิดโลกทัศน ต้องขอบคุณ
พี่ๆวาคอมด้วยครับ
Clickดูรูปได้เลยค่า
น้อง Yong เรียน Bristish Study Centre, Brighton
ด้านAdvertising และ
Public Relaltion
พี่พี่วาคอมให้บริการ
Click ดูรูปได้เลยค่า
น้อง Champ
NorthumbriaUniversity
ผมรับรองได้ว่าเพื่อนๆ
ที่ตั้งใจจะมาเรียน
อังกฤษจะไม่ผิดหวังแน่นอน
Click ดูรูปได้เลยค่า
น้อง Jinn
Malvern House London
Click ดูรูปได้เลยค่า
สำหรับท่านที่สนใจเรียนทางด้าน Design and Art ทาง VAKOM ขอแนะนำมหาวิทยาลัยคุณภาพที่ San Francisco
สถาบัน : Academy of Art University,
ประเทศ: อเมริกา - USA
เมือง : San Francisco

ประวัติ

มหาวิทยาลัย Academy of Art ก่อตั้งเมื่อปี 1929 ที่ ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจิตรกร Richard S. Stephens ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหน่ง Creative Director ของนิตยสาร Sunset Magazine. Richard S. Stephens และภรรยา Mrs. Clara Stephens ได้ร่วมกันเปิดโรงเรียนศิลปะแห่งใหม่ขึ้นใน loft (อาคารแบบที่มีเพดานสูง)ที่เช่าเพียงหนึ่งห้อง ณ. เลขที่ 215 ถนน Kearny โดยสอนวิชาโฆษณา เพียงภายในไม่กี่ปี ได้มีการรวมตัวมืออาชีพชื่อดังด้านศิลปะและดีไซน์ขึ้นเพื่อเป็นคณาจารย์ รวมทั้งปรัชญาของโรงเรียนได้ร่างขึ้นดังนี้ “มืออาชีพแห่งยุคนี้ สอนมืออาชีพในยุคหน้า" โรงเรียนได้ขยายหลักสูตรขึ้นเพิ่มสาขา Fashion Illustration ในปี 1933 และมีสาขา Fine Art ในปี 1936.

ในปี 1951 หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Stanford Dr. Richard A. Stephens จึงขึ้นรับตําแหน่งอธิการบดีโรงเรียนแทนผู้ปกครอง ด้วยวิสัยทัศน์อัน
กว้างไกล โรงเรียนได้เติบโตจากเดิมที่มีนักเรียนจํานวน 50 คนใน loft เช่า 2 ห้อง เป็นจํานวนนักเรียน 5,200 คนและมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ในปี 1966 
สํานักงาน Private Postsecondary and Vocational Education แห่งรัฐ California รับรองคุณวุฒิให้เปิดสอนหลักสูตรสําหรับปริญญาตรีทางด้าน Fine Art เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทเมื่อปี 1977 และได้รับรองคุณวุฒิในปี 1983.

ต่อมา Dr. Elisa Stephens ผู้เป็นหลานสาวของผู้ก่อตั้ง รับตําแหน่งอธิการบดีในปี 1992 Dr. Stephens มุ่งมั่นที่จะขยายหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Academy of Art University ให้สอดคล้องกับความต้องการของอินดรัสตรีและเทคโนโลยี่ใหม่ๆและเทคโนโลยีใหม่ๆ และได้จัดเตรียมการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยการสอน
ที่ทันสมัยให้แก่นักเรียน (state-of-the-art-facilities) ต่อมาในปี 2004 สถาบันได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยจากหลักสูตรที่มีมาตรฐานและเนื้อหาครอบคลุมโดยละเอียด.

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 17,000 คน จึงเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทางด้านศิลปะและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีด้านศิลปกรรมศาสตร์, ปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์และศิลปศาสตร์, อนุปริญญา, ปริญญาโทด้านศิลปกรรมศาสตร์, ปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร์และศิลปศาสตร์, ปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตร มากกว่า 30 สาขาวิชา.


ปรแกรมต่างๆที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัย Academy of Art เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท, ประกาศนียบัตร (Certificate Program) และ โปรแกรมสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านศิลปะและการออกแบบ (non-degree personal enrichment classes) วิชาต่างๆได้รับการรับรองวิทยะฐานะนั้น ยังเปิดสอนทาง online เรียนตามเวลาที่นักศึกษาสะดวกตลอด 24 ชม. หลักสูตรการเรียนทาง online เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการการศึกษาของนักศึกษาทั้งที่ศึกษาในแคมปัส ซานฟรานซิสโก หรือ เริ่มศึกษาจากประเทศไทย แล้วจึงมาศึกษาต่อที่ซานฟรานซิสโก หลักสูตรปริญญาสาขาต่างๆส่วนใหญ่แล้วสามารถเรียนทาง online ได้จนจบหลักสูตร.

หลักสูตรปริญญา

หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท:

Acting การแสดง (เปิดสอนเฉพาะที่แคมปัส), Advertising โฆษณาวางแผนสื่อ, Animation & Visual Effects แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟค, Architecture สถาปัตยกรรม (ปริญญาตรีเปิดสอนเฉพาะที่แคมปัส), Art Education ครุศาสตร์ภาควิชาศิลปะ, Fashion แฟชั่นและการจัดการ, Fine Art จิตรกรรม,ประติมากรรมและภาพพิมพ์, Game Design เกมดีไซน์, Graphic Design กราฟฟิคดีไซน์, Illustration ภาพประกอบ, Industrial Design ออกแบบผลิตภัณฑ์, Interior Architecture & Design สถาปัตยกรรมภายใน, Landscape Architecture ภูมิสถาปัตย์ (เปิดสอนเฉพาะที่แคมปัส), Motion Pictures & Television ภาพยนตร์และโทรทัศน์, Multimedia Communications นิเทศศาสตร์มีเดียโปรดักชั่น, Music production & Sound Design for Visual Media มิวสิคโปรดักชั่นและซาว์ดดีไซน์สำหรับวิชวลมีเดีย, Photography ถ่ายภาพ, Web Design & New Media เวปดีไซน์และนิวมีเดีย

ค่าเรียนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา Academic year (Spring and Fall) รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าห้องแล๊บและค่าธรรมเนียมวิชา,วัสดุอุปกรณ์,เครื่องเขียนและหนังสือ,
ที่พักอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณ US$36,000 (Spring and Fall)

  ปริญญาตรี ปริญญาโท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นต่ำต่อปีการศึกษา (Online and Onsite) $17,760 $15,120
ค่าห้องแล๊บและค่าธรรมเนียมวิชา (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน Onsite เท่านั้น) $2,600 $3,500
ค่าวัสดุอุปกรณ์,เครื่องเขียนและหนังสือ (Online and Onsite) $2,140 $3,880
ที่พักอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน Onsite เท่านั้น) $13,500 $13,500
TOTAL $36,000 $36,000


ารรับรองวิทยะฐานะ

มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสถาบันสำคัญด้านการศึกษาต่างประเทศ ดังนี้ The Western Association of Schools and Colleges, the National Association of Schools of Art and Design, the National Architectural Accrediting Board and the Council for Interior Design Accreditation.

ติดต่อเรา

02 - 391 -1200 , 081-5500-111 ได้เลยค่ะ