หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรประกาศนียบัตร
หลักสูตรอื่นๆ
Links
ภาษาอังกฤษทั่วไป.(.General.English.Course)

เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้ง
.4.ทักษะ.ได้แก่.การฟัง.การพูด.การอ่าน.และ
การเขียน
.แบ่งหลักสูตรได้ดังต่อไปนี้
......Full-time:.เรียนแบบเต็มเวลา.25.ชั่วโมงต่อสัปดาห์
......Part-time:.เรียนครึ่งวันในตอนเช้า.โดยใช้เวลาเรียน.15.ชั่วโมงต่อสัปดาห์
......Full-time.plus.Individual.English:.การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว.ใช้เวลาเรียน.30
......ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในระดับสูง.(.English.for.Academic.Purpose)

เป็นการเรียนที่เน้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับวิทยาลัย
.และมหาวิทยาลัย.มีการแนะนำ
การบรรจุเข้าสถาบันที่เหมาะสมกับระดับความร
ู้.ความสามารถของนักศึกษา.สอนทักษะการฟังคำบรรยาย
การจดคำบรรยาย
.การทำรายงาน.และการอภิปราย

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษ.(Test.Preparation)

เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาและฝึกเทคนิคการทำข้อสอบประเภท
.IELTS.TOEFL.TOEIC.และ
Cambridge
.รวมทั้งจำลองการสอบสัมภาษณ์เหมือนสถานการณ์จริง

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ.(English.for.Business)

เป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจ
.เช่น.การเขียนรายงานการประชุม.การนำเสนอ
การเขียนแผนงานทางธุรกิจ
.การสื่อสารทางธุรกิจ.การต่อรองกับลูกค้า.เป็นต้น

ภาษาอังกฤษและกิจกรรม/การท่องเที่ยว.(English.Plus.Course)

เป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษ
.พร้อมประกอบกิจกรรม.หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของประเทศออสเตรเลีย
เรียนรู้วัฒนธรรม
.หรือเรียนรู้งานในฟาร์ม.เช่น.การตัดขนแกะ.การรีดนมวัว.การให้อาหารสัตว์.เป็นต้น
สำหรับกิจกรรมจะจัดให้มีในภาคบ่ายของหลักสูตร
.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเน้นเนื้อหาการเรียน
ในช่วงเช้า
.เป็นการพักผ่อนหย่อนใจและสนุกสนานไปในตัว.บทเรียนกิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนได้จด
คำศัพท์
์.และสามารถนำภาษามาใช้ในห้องเรียนได้อีกด้วย

เรานำเสนอกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้เข้าร่วมอย่างมากมาย
.และไม่เคยหยุดนิ่งต่อแนวความคิดใหม่ๆ
ในกิจกรรมนอกสถานที่ซึ่งเราได้จัดเสนอให้แก่นักเรียน
.อาทิเช่น.การเที่ยวชมฟาร์ม.การขี่ม้า.การพายเรือ
การเดินป่า
.การขี่จักรยาน.การปิคนิคบนชายหาด.และการกีฬาต่างๆ.เช่น.กอล์ฟ.เทนนิส.การยิงธนู.การตก
ปลา
.บอดี้บอร์ด.ว่ายน้ำ.และวินเซิร์ฟ.เป็นต้น

หลักสูตรครูสอนภาษาอังกฤษ.(Teaching.English)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอนตามหลักวิชาและวิธีการเรียนการสอน
ที่ได้รับการยอมรับก่อนออกไปประกอบอาชีพ
.ผู้เรียนต้องสอบรับประกาศนียบัตรสำหรับการสอนภาษา
อังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษและฝึกงาน.(English.and.Work.Experience)

เป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษและฝึกงานกับหน่วยงานจริง
.โดยศูนย์ภาษาเป็นผู้ประสานงานจัดหา
หน่วยงานให้ตามสาขาที่สนใจหรือที่มีความถนัด
.ตามระยะเวลาที่สถาบันกำหนด.หลังฝึกงานหน่วยงาน
จะออกใบรับรองการฝึกงานให้ด้วย

ประกาศนียบัตรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ
.โดยหลักสูตรนี้จะเน้น
การสนทนา
.การสื่อสารด้วยการเขียน.และความชำนาญในการศึกษาเพื่อทำวิจัย

ประกาศนียบัตรด้านธุรกิจ

เพื่อเชื่อมต่อหลักสูตรสำหรับนักเรียนผู้สนใจศึกษาต่อสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
.ผู้สำเร็จการศึกษา
พื้นฐานด้านธุรกิจสามารถเรียนต่อระดับอนุปริญญา
.สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ประกาศนียบัตรสาขาการท่องเที่ยวและการเดินทาง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสขสจ๊วต
.และมัคคุเทศก์

:: Back to top ::
หลักสูตรอื่นๆ

นอกจากน
ี้.เรายังมีหลักสูตรให้เลือกอีกมากมายตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร.ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ปริญญาตร
ี.และปริญญาโท.โดยท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชม.website.และหลักสูตรของแต่ละสถาบันได้ที่
links
.ข้างล่างนี้.หรือโทรมาคุยกับทีมงานของเราสิคะ

:: Back to top ::
คุณสามารถดูรายละเอียดของสถาบันต่างๆได้.โดย.click.ที่.link.ของแต่ละสถาบันนะคะ
Adelaide Buckingham College of English [BCE]
Armidale University of New England [UNE]
Brisbane Australian College of English [ACE]
Axiom College
Embassy CES
GEOS Queensland College of English, Brisbane [GEOS QCE B]
Hilton International College [HIC]
Shafston International College [SIC]
Shane Global Village English Centres [SGV]
The University of New England @Shafston [UNE]
Cairns Cairns College of English [CCE]
Cairns Language Centre [CLC]
Embassy CES
Gold Coast Embassy CES
GEOS Queensland College of English, Gold Coast [GEOS QCE GC]
The Gold Coast College of Business [GCCB]
Gosford Magill English Language College
Melbourne Australian College of Travel and Hospitality Management [ACTH]
Cambridge International College [CIC]
Embassy CES
Hawthorn English Language Centres
JMC Academy
La Trobe University
Melbourne College of English [MCE]
Melbourne College of Technology and High School [MCT]
Melbourne Language Center [MLC]
The Meridian International School
Perth Alexander Education Group
Australian College of English [ACE]
Cambridge International College [CIC]
Curtin International College [CIC]
Edith Cowan University [ECU]
Embassy CES
Milner International College of English
Perth Institute of Business and Technology [PIBT]
Phoenix English Language Academy
St. Mark’s International College
Sterling College
TAFE International
World English
Sydney Academies Australasia
Academy of Information Technology [AIT]
Access Language Center
AG Mate Academy
Alpha Beta Colleges
Australian Centre for Languages [ACL]
Australian College of English [ACE]
Australian College of Travel and Hospitality Management [ACTH]
Australian Institute of Commerce and Language [AICL]
Australian Institute of Management & Computing [AIMC]
Australian School of Business & Technology [ASBT]
Billy Blue
Centre for English Teaching [CET]
Embassy CES
International House Sydney [IH]
Information Technology Training Institute [ITTI]
JMC Academy
Kent Institute of Business and Technology
KVB Institute of Technology
Le Cordon Bleu
Lloyds International College
Milton Language Centre
Shane Global Village English Centres [SGV]
SIS International College of English
Specialty Language Centre
St. Mark’s International College
Sydney College of English [SCE]
Sydney English Language Centre [SELC]
Sydney International College [SIC]
Sydney School of Business & Technology [SSBT]
The Meridian International School
The Sydney Business and Travel Academy [SBTA]
The University of Sydney
Universal English College [UEC]
Windsor Institute of Commerce and Language
Tasmania University of Tasmania
Toowoomba Australian English College
Wollongong University_of_Wollongong
:: Back to top ::
..
..ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สพิเศษพร้อม.package.ราคาประหยัด.clickที่นี่.ค่ะ.
Free!
เชิญเข้ามารับคำปรึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ลองแวะเข้ามาคุยกันสิคะ
[แผนที่ตั้ง].หรือเพียง
กรอกแบบฟอร์มนี้.พร้อม
ระบุคอร์สที่คุณสนใจ
ทางเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
Monday-Friday:
เวลา 09:30-18:00น.
Saturday:
เวลา 10:00-15:30น.
เพื่อความสะดวกของน้องๆ
โทรนัดล่วงหน้านะคะ
.[หมายเหตุ]...ยังมีคอร์สอีกเยอะให้น้องๆเลือกนะคะ เพียงติดต่อเข้ามาหาเรา เราจะทำเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศ
......................ให้เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับน้องๆค่ะ