เรียนที่_New_Zealand_ดียังไง
ค่าใช้จ่ายใน_New_Zealand.
ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา
สวัสดิการและสุขภาพของนักศึกษา
เมืองใหญ่ๆใน_New_Zealand.
ภูมิอากาศ
ช่วงเวลาที่ควรไปเยือน
เรื่องของวีซ่า
เงินตราและธนาคาร
เป็นประเทศที่สะอาด.ไร้มลพิษ.สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การศึกษา
เต็มไปด้วยความปลอดภัย.กับผู้คนที่เป็นมิตรมากกว่าประเทศอื่น
มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศ
ผู้คนส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษอย่างชัดถ้อยชัดคำ.ง่ายต่อการเข้าใจ.สำเนียงภาษาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
ผู้คนเป็นมิตร.มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.ให้ความเคารพต่อผู้คนในวัฒนธรรมอื่น.และไม่มีความแตกต่าง
มากนักระหว่างชนชั้นในสังคม
มีระบบสังคมและการเมืองที่มั่นคง
เป็นประเทศที่ผสมผสานกลมกลืนของวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มีอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่างพอเพียง
มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายประเภท.ตลอดจนมีแหล่งธรรมชาติที่งดงามให้ได้สัมผัส
ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์มีมาตรฐานสูง.เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ค่าครองชีพจัดอยู่ในระดับปานกลาง
:: Back to top ::
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษานั้น.แตกต่างกันตามระดับของการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีได้ดังนี้

ค่าเล่าเรียน

ระดับมัธยมศึกษา
ค่าเล่าเรียนอยู่ที่ตั้งแต่
.7,000.ถึง.25,000.เหรียญต่อปี
ค่าเล่าเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ
.9,000.เหรียญต่อปี

ระดับมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
......สายศิลป์ประมาณ.NZ$.9,500-12,500.ต่อปี
......สายวิทย์ประมาณ.NZ$.14,000-18,500.ต่อปี
่่่ปริญญาโท-เอก
......ประมาณ.NZ$.11,000-33,000.ต่อปี
โพลีเทคนิค
......ประมาณ.NZ$.9,000-15,800.ต่อปี
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
......หลักสูตร.Full-time.(25.ชั่วโมงต่อสัปดาห์).ประมาณ.NZ$.320-350
......ต่อสัปดาห์
......หลักสูตร.Part-time.(15.ชั่วโมงต่อสัปดาห์).ประมาณ.NZ$250
......ต่อสัปดาห์
......สถาบันภาษาส่วนมากจะให้ส่วนลด.หากลงทะเบียนเรียนเกินกว่า
......12.สัปดาห์

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าที่พัก

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว:.
......
ประมาณ.NZ$200.ต่อสัปดาห์

ค่าที่พัก:
......Homestay.ตั้งแต่.NZ$.700-960.ต่อเดือน.รวมอาหารมื้อเช้าและเย็น
......ในวันธรรมดา.และอาหารสามมื้อในวันหยุด
......Boarding/Hostel.ประมาณ.NZ$.6,000.ต่อปี.รวมอาหารทุกมื้อ

นักเรียนเดินทางไปนิวซีแลนด์คนเดียวโดยพ่อแม่ไม่ต้องไปส่งได้ไหม
คำตอบ
.คือ."ได้แน่นอน"
หากทำการสมัครและชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยก่อนการเดินทางและแจ้งให้
สถาบันที่นักเรียกจะไปศึกษาทราบว่า
.นักเรียนจะไปถึงเมื่อไร.โดยสายการบิน
อะไร
.สถาบันก็จะส่งเจ้าหน้าที่รอรับนักเรียนที่สนามบิน.เพื่อนำไปส่งที่พัก
หลายสถาบันมีค่าใช้จ่ายในการรับที่สนามบิน
.บางสถาบันให้เป็นบริการเสริม
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

:: Back to top ::
มีที่พักหลายรูปแบบให้นักเรียกนักศึกษาเลือกตามความต้องการ.ดังนี้

Homestay.พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์

ซึ่งโรงเรียนจะเป็นผู้จัดหาครอบครัวที่มีคุณภาพและอยู่ไม่ไกลเกินไปจากสถาบันการศึกษาให้
นักเรียนจะได้รับการดูแลดุจเดียวกับสมาชิกคนหนึ่งในบ้าน
.นักเรียกนักศึกษาที่พักกับ.Homestay
จะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม
.ชีวิตความเป็นอยู่.และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เร็วกว่า

Hostel.พักอาศัยในสถาบันที่ศึกษา

นักศึกษาสามารถเลือกลักษณะของห้องพักได้
.มีให้เลือกทั้งแบบห้องพักเดี่ยวและห้องพักรวม.ทางหอพัก
จัดอาหารให้
.3.มื้อในวันหยุด.ส่วนวันธรรมดานักศึกษาจะซื้อหาอาหารกลางวันเอง.ข้อดีของการพักอาศัย
แบบนี้ก็คือ
.นักศึกษาจะได้รู้จักเพื่อนที่มาจากประเทศต่างๆ.นอกจากนี้ยังมีการอำนวยความสะดวกแก่
นักศึกษาในเรื่องต่างๆ
.เช่น.โทรทัศน์.หรืออุปกรณ์การกีฬาต่างๆอีกด้วย

อพาร์ตเมนท์หรือแฟลต

เป็นที่พักที่เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
.โดยนักศึกษาจะมีอิสระในการเลือกสถานที่พัก
รวมถึงเพื่อนที่อาจจะมาอยู่ร่วมอพาร์ทเมนต์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าเช่า

:: Back to top ::
สวัสดิการ

สถาบันการศึกษาแทบทุกแห่งในนิวซีแลนด์จะมี
.International.Officer.ดูแล
และอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนนักศึกษานานาชาติ
.รวมทั้งให้คำแนะนำ
ช่วยเหลือในเรื่องการลงทะเบียนเรียน
.การปฐมนิเทศ.หรือการจัดสอนภาษา
อังกฤษแก่ผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษรวมไปถึงให้คำปรึกษา
และแนะนำด้านการเรียน
.การดำเนินชีวิตในนิวซีแลนด์.โรงเรียนมัธยมบางแห่ง
อาจมีกฎให้นักเรียนนานาชาติต้องมี
.Guardian.หรือผู้ปกครองพิเศษที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศนิวซีแลนด์

สุขภาพ

เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในนิวซีแลนด์ค่อนข้างแพง
.นักเรียนนักศึกษานานาชาติ
ควรทำประกันอุบัติเหตุการเดินทางและประกันสุขภาพก่อนการเดินทางไป
นิวซีแลนด
์.นักเรียนสามารถขอข้อมูลบริษัทประกันสุขภาพได้จากศูนย์การศึกษา
นิวซีแลนด์หรือให้สถาบันที่จะไปศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดทำประกันให้

:: Back to top ::
โอ็กแลนด์.(Auckland)

โอ็กแลนด์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด
์.มีประชากรประมาณ.1 ล้านคน.นอกจากจะมีคนผิวขาว
อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วยังกลายเป็นเมืองศูนย์กลางของชาวโพลินีเซียนจากหมู่เกาะทะเลใต้และ
คนเอเซียอพยพเข้าไปทำมาหากินและเรียนหนังสือเพิ่มขึ้นทุกขณะ


โอ็กแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือบริเวณคอคอดของแหลมทำให้มีท่าเรือ
.อ่าวจอดเรือที่ดีทั้ง
2
.ฝั่งของเมือง.ตัวเมืองตั้งอยู่บนกลุ่มภูเขาไฟที่ดับแล้ว.จึงเห็นภูมิประเทศเป็นเนินเขาและเป็นหลุมเป็น
บ่อปล่องภูเขาไฟอยู่ทั่วไป

แม้จะมีประชาชนน้อยเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
.แต่โอ็กแลนด์ก็จัดเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น
ที่สุดในนิวซีแลนด์
.เป็นเมืองที่เฉลี่ยจำนวนบ้านและรถยนต์ต่อประชากรหนึ่งคนแล้วมีอัตราสูงที่สุดในโลก

โอ็กแลนด์ได้สมญานามว่า
."เมืองแห่งการเล่นเรือ".(The.City.of.Sails).ซึ่งมาจากการมีอ่าวจอดเรือที่
สมบูรณ์
.และชาวเมืองนี้นิยมเล่นเรือในวันหยุดสุดสัปดาห์.ทำให้วิวทิวทัศน์อ่าวเมืองโอ็กแลนด์มีสีสัน
สวยงามยิ่งนัก

...............................

เวลลิงตัน.(Wellington)

ถัดจากภูมิภาคที่เรียกว่า
.Central.North.Island.แล้วก็จะมาถึงส่วนของ.Central.Stage.ซึ่งมี
เวลลิงตัน
.เมืองหลวงของนิวซีแลนด์.ตั้งอยู่บนอ่าวทางตอนใต้สุดของเกาะเหนือ.มีความสำคัญด้านการ
ปกครองและเป็นจุดเชื่อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้
.มีสมญานามว่า."Windy.City".หรือ.เมืองลมแรง
เพราะอยู่ในจุดรับลมที่ผ่านช่องแคบคุกเข้ามา
.ในบางครั้งต้องมีการขึงเชือกริมทางเท้าเพื่อคนให้คนเดิน
ถนนมีที่ยึดยามลมกรรโชกแรงซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนฤดู

กรุงเวลลิงตันได้ชื่อตามดยุกแห่งเวลลิงตัน
.(Duke.of.Wellington).ผู้พิชิตนโปเลียนในสงคราม
วอเตอร์รู
.ดินแดนบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเมารี.ผู้ที่เข้ามาในช่วงแรกได้ถือสิทธิยึดครองไว้ใน
นามนิวซีแลนด์คอมปานีและได้ขายได้ชาวผิวขาวอื่นๆต่อไป
.ในขณะที่ชาวเมารีถกเถียงว่าพื้นที่เป็นของ
พวกเขา
.ทำให้เกิดความขัดแย้งกัน

เมื่อการเซ็นสัญญาไวตังกิ
.(Waitangi).ในปี.ค.ศ.1840.เรียบร้อย.โอ็กแลนด์ได้รับเลือกให้เป็นเมือง
หลวงของประเทศ
.แต่หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดการตื่นทองที่เกาะใต้.ผู้คนหลั่งไหลมาจากยุโรปและ
ออสเตรเลีย
.โดยเดินทางเข้ามาจากทุกทิศทางและมารวมกันที่เวลลิงตันเพื่อข้ามไปยังเกาะใต้
้หลังจากนั้นเมื่อคนทางเกาะใต้มีจำนวนมากขึ้น
.และมีอิทธิพลเพราะร่ำรวยจากทองก็ได้เรียกร้องให้
เมืองหลวงย้ายมาอยู่ตรงกลางประเทศ
.เพื่อความสะดวกในการติดต่องานต่างๆ.ในที่สุดรัฐบาลก็ต้องยอม
ย้ายเมืองหลวงจากโอ็กแลนด์มาที่เวลลิงตันซึ่งอยู่ใกล้เกาะใต้ที่สุดแล้ว

โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวจะแวะผ่านเวลลิงตัน
.เพื่อลงเรือข้ามช่องแคบคุก.(Cook.Strait).ที่มีความกว้าง
18
.กิโลเมตร.ไปยังท่าพิกตัน.(Picton).ของเกาะใต้.แต่ไม่ได้แวะเที่ยวเวลลิงตัน.ความจริงแล้วเวลลิงตัน
ยังมีสิ่งที่น่าสนใจให้เที่ยวชมไม่น้อยเลยทีเดียว

...............................

ไครส์เชิร์ช.และที่ราบแคนเทอร์เบอรี.(Christchurch.and.Canterbury)

ที่ราบแคนเทอร์เบอรี.คือ.บริเวณฝั่งตะวันออกของเกาะใต้ตั้งแต่เมืองไคคูร่าลงมา.โดยมีเมืองไครส์เชิร์ช
เป็นเมืองสำคัญริมฝั่งทะเล

ไครส์เชิร์ชเป็นเมืองใหญ่ลำดับ
.3.ของนิวซีแลนด์.รองจากโอ็กแลนด์.และเวลลิงตัน.เป็นเมืองเดียวใน
เกาะใต้ที่มีท่าอากาศยานนานาชาต
ิ.และสามารถจะเริ่มการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์จากเมืองนี้แล้วค่อยย้อน
ขึ้นไปทางเกาะเหนือได้

ไครส์เชิร์ชได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เป็น
."อังกฤษ".เสียยิ่งกว่าอังกฤษแท้ๆ.นอกจากบ้านเมืองจะคล้ายคลึงกับ
เมืองในประเทศอังกฤษแล้วยังมีแม่น้ำเอวอน
.(Avon).ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็นผิดกับแม่น้ำ
อื่นๆในนิวซีแลนด์ที่เหมาะแก่การล่องแก่ง
.ที่แม่น้ำเอวอนจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายน้ำที่ไหลเอื่อย
และมีต้นหลิวโน้มกิ่งระย้าอยู่เหนือน้ำเหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองในอังกฤษไม่มีผิด

ควีนสทาวน์.(Queenstown)

ไม่มีเมืองไหนในนิวซีแลนด์ที่จะสนุกสนานมีชีวิตมีชีวาและ."นอนดึก".เท่าที่ควีนสทาวน์
ยามกลางวันมีกิจกรรมนานัปการให้ทำ
.ทั้งในบริเวณตัวเมืองเมืองใกล้เคียง.หรือจะออกไปจนถึง
ฟยอร์ดแลนด์ก็ยังไหว
.ตกค่ำกลับมาช้อปปิ้งต่อไปอีกจนถึง.4-5.ทุ่ม

ตัวเมืองควีนสทาวน์ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู
.(Wakatipu).จึงมีวิวสวยของเทือกเขาสีฟ้า.ยอดเขาหิมะ
ปกคลุมขาว
.สะท้อนเงาทะเลสาบให้คนชอบธรรมชาติที่งดงามได้ชื่นชมกันอีกตามเคย

กิจกรรมสำคัญในเมืองนี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นให้กับชีวิต
.ในฤดูร้อนจะเนืองแน่นไปด้วย
คนหนุ่มสาวและครอบครัวลูกเด็กทุกเพศทุกวัย
.ฤดูหนาวก็เนืองแน่นไปด้วยนักเล่นสกี.จึงเป็นเมืองที่
ไม่มีวันเงียบเหงาเลยตลอดทั้งปี

:: Back to top ::
ลักษณะอากาศของนิวซีแลนด์จะเหมือนกับยุโรปตอนใต้.แต่ทว่าฤดูกาลจะกลับกัน
เกาะเหนือจะมีอากาศอบอุ่นกว่าเกาะใต้.และยิ่งใต้เท่าไหร่จะยิ่งหนาวลงเป็นลำดับ
เดือนที่หนาวที่สุดของนิวซีแลนด์คือ
.เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม
เดือนที่ร้อนที่สุดคือ
.มกราคมและกุมภาพันธ์
ลักษณะภูมิอากาศของเกาะเหนือเป็นแบบกึ่งร้อนขึ้น
.อากาศจัดอยู่ในระดับเย็น
สบายเฉลี่ยราว
.15-20.องศาเซลเซียส.ส่วนเกาะใต้จะหนาวถึงมีหิมะปกคลุม
โดยเฉพาะทางตอนใต้สุดและบริเวณเทือกเขา
:: Back to top ::
ช่วงเวลาที่น่าไปเที่ยวที่สุดคือ.ช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน
ซึ่งเป็นช่วงเวลาฤดูใบไม้ผลิ.ฤดูร้อน.และฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูใบไม้ผล

ดอกไม้สวย
.อากาศเย็นสบาย.ยกเว้นที่เกาะใต้อากาศจะค่อนข้างหนาว.โดยเฉพาะแถบภูเขาสูงจะยังมี
ีหิมะปกคลุม

ฤดูร้อน

อากาศดี
.ผลไม้นานาชนิด.แต่ราคาที่พักและพาหนะจะแพงมากกว่าฤดูอื่น.รวมทั้งเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยว
จากออสเตรเลียและคนนิวซีแลนด์เองออกมาเที่ยวกันด้วย
.จึงทำให้แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีคน
พลุกพล่าน

ฤดูใบไม้ร่วง

อากาศเริ่มเย็นอาจมีฝนตก
.แต่ใบไม้จะเปลี่ยนสีให้ความงดงามอีกรูปแบบหนึ่ง

ฤดูหนาว

ทางเกาะใต้มีหิมะปกคลุ่ม
.มีสกีรีสอร์ตหลายแห่งที่น่าสนใจไปเล่นสกี.แต่ยังไม่เป็นที่นิยมสำหรับคนไทย
มากนัก

:: Back to top ::
การยื่นขอวีซ่านักเรียน

นักเรียน
.นักศึกษาที่ต้องการขอวีซ่านักเรียนสามารถขอรับใบขอวีซ่านักเรียน
(Application
.to.study.in.New.Zealand).พร้อมแบบฟอร์มเอกสารรับรอง
ทางการเงิน
.(Financial.Undertaking.Form).ได้จากสถานทูตนิวซีแลนด์
แผนกวีซ่า
.เพื่อนำไปกรอกให้ครบถ้วน.แล้วนำกลับมายื่นขอวีซ่า.พร้อมแนบ
เอกสารดังต่อไปนี้

......1...รูปถ่ายหน้าตรง.ขนาด.2.นิ้ว.สีหรือขาวดำ
......2...หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา
......3...สำเนาบัตรประชาชน.หรือสำเนาทะเบียนบ้าน.หรือสำเนาสูติบัตร
......4...หนังสือตอบรับเข้าเรียน.(Offer.of.Place).ที่ระบุหลักสูตร.ระยะเวลา
...........เรียน.วันเริ่มเรียน.วันสิ้นสุดการเรียน
......5...ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนจากโรงเรียน/สถาบันการศึกษา
......6...เอกสารรับรองที่พักในนิวซีแลนด์.ระบุที่อยู่.ชื่อผู้รับรอง.ระยะเวลาการพัก
...........อาศัย
......7...เอกสารรับรองทางการเงินที่ธนาคารลงนามประทับตรารับรองเรียบร้อยแล้ว
......8...ตั๋วเครื่องบินไปกลับ.หรือใบเสร็จรับเงินตัวจริง.กรณีนักเรียนลงทะเบียน
...........เรียนไม่ถึงหนึ่งปี
......9...ค่าวีซ่านักเรียน.5,000.บาท.(อัตราดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลง.โดยไม่
...........ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

กรณีที่นักเรียนได้ศึกษาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วเป็นเวลา
.2.ปี
การต่อวีซ่าเป็นปีท
ี่.3.ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
......1...ใบตรวจโรค.ที่ตรวจจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์.โรงพยาบาลสมิติเวช.หรือ
............โรงพยาบาลบางกอกเนอสซิ่งโฮม.เท่านั้น
......2...ใบรับรองการสอบประวัติจากกรมตำรวจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนติดต่อ
......แผนกวีซ่าสถานทูตนิวซีแลนด์
......ชั้น.14.ออลซีซันเพลส
......เอ็มไทยทาวเวอร์
......87.ถนนวิทยุปทุมวัน
......กรุงเทพฯ.10330
......โทร.0–2254-2530.ต่อ.0
......โทรสาร.0–2253-0249
:: Back to top ::
นิวซีแลนด์มีสกุลเงินเป็นดอลลาร์.(NZ$).มีมูลค่าราว.25.บาทต่อ.1.ดอลลาร์.(30/01/04)
หน่วยย่อยของดอลลาร์คือ.เซนต์.ธนบัตรนิวซีแลนด์มีมูลค่า.100,.20,.10,.5,.2,.และ.1.ดอลลาร์.เหรียญ
ของนิวซีแลนด์มีมูลค่า
.50,.20,.10,.5.เซนต์.ไม่มีการจำกัดจำนวนเงินตราต่างประเทศนำเข้านิวซีแลนด์
แต่อย่างใด
.แต่หากนำเงินสดเข้ามาคิดเป็นมูลค่าเกิน.10,000.NZ$.ต้องมีการกรอกเอกสารที่เรียกว่า
Border
.Cast.Report.ไว้ด้วย
ธนาคารในนิวซีแลนด์จะเปิดทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา.9.30–16.00.น..หรือมิเช่นนั้นจะแลกที่
ี่เคาน์เตอร์ในโรงแรมก็ได้.แต่จะได้อัตราที่ต่ำกว่าธนาคารเล็กน้อย.หากเดินทางเข้านิวซีแลนด์ทาง
สนามบินนานาชาติโอ็กแลนด์
.ไครส์เชิร์ช.หรือเวลลิงตัน.จะมีจุดรับแลกเงินอยู่ใกล้กับประตูทางออกหลัง
ผ่านการตรวจศุลกากรแล้ว
:: Back to top ::
ที่มา: http://www.educationnz.org.nz
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์
.ลอง.click.เข้าไปดูที่.link.ข้างบนสิคะ
Free!
เชิญเข้ามารับคำปรึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ลองแวะเข้ามาคุยกันสิคะ
[แผนที่ตั้ง].หรือเพียง
กรอกแบบฟอร์มนี้.พร้อม
ระบุคอร์สที่คุณสนใจ
ทางเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
Monday-Friday:
เวลา 09:30-18:00น.
Saturday:
เวลา 10:00-15:30น.
เพื่อความสะดวกของน้องๆ
โทรนัดล่วงหน้านะคะ