หลักสูตรเรียน+ทำงาน Hot สุดสุด ช่วยลดค่าใช้จ่าย
เรียน + ทำงานที่ประเทศ อังกฤษได้ทั้งความรู้ + ประสบการณ์การทำงาน+ รายได้พิเศษ

OPUS Paid Work and Study :
Aspect
เสนอ คอร์ส เรียนภาษาที่่ + ทำงาน ที่ London หรือ Oxford
สถาบันภาษา Aspect เสนอ Program OPUS (ทางร.ร. จัดหางานให้)

OPUS 5 เรียนภาษา + ทำงาน 21-23 สัปดาห์ ที่ London หรือ Oxford, UK ราคา 3,040 ปอนด์ (ประมาณ 206,720 บ.
OPUS 9 เรียนภาษา + ทำงาน 35-37 สัปดาห์ ที่ London หรือ Oxford,, UK ราคา 4,350 ปอนด์(ประมาณ 295,800 บ.

(คูณอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 ปอนด์ : 68 บาท)
คลิ้กเพิ่มเติม ราคาค่าเรียน และได้รับบริการอะไรจาก Paid work and Study OPTUS Program
ENGLISH + WORK GLOBAL 1 PROGRAMME
โปรแกรมการทำงานไปด้วยและเรียนภาษาอังกฤษไปด้วย
สถาบัน : King’s English Language Schools
เมือง: Bournemouth
ราคาเรียน 8 สัปดาห์ พร้อมที่พัก 4 สัปดาห์ : 4,293 ปอนด์ หรือ ประมาณ 291,924 บาท
โปรแกรมการทำงานไปด้วย และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเปิดสำหรับนักเรียนทุกเชื้อชาติ โปรแกรมนี้ประกอบด้วย:
สิ่งที่น้องๆจะได้รับคือ

• คอร์สภาษาอังกฤษเร่งรัด 8 สัปดาห์
• ที่พักพร้อมอาหารเช้า-เย็น กับครอบครัวชาวอังกฤษ เป็นเวลา 4 สัปดาห์
• คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปในช่วงเช้า (15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 20 สัปดาห์
• การจัดหางานพิเศษให้ทำ ประมาณ 20 สัปดาห์ เป็นอย่างน้อย
• ประกาศนียบัตรเมื่อจบการศึกษาจากสถาบัน

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการพัฒนาภาษาอย่างจริงจังพร้อมทั้งต้องการหา
ประสบการณ์ในการทำงานและได้รับราย ได้พิเศษ โดยที่น้องๆไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนด้วยนะคะ!
โครงสร้างหลักสูตร
โปรแกรม 7 เดือนนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

• ส่วนที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1-4 ของโปรแกรม): คอร์สภาษาอังกฤษเข้มข้น (21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
• ส่วนที่ 2 (สัปดาห์ที่ 7-28ของโปรแกรม): คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป (15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)+ การทำงานพิเศษช่วงบ่าย

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโปรแกรมนี้
เมือง เมืองบอร์นมัธ
วันเปิดเรียน ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 11 ธันวาคม
ระยะเวลาเรียน อย่างน้อย 28 สัปดาห์
ระดับภาษาอังกฤษ




นักเรียนควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับ Intermediate เป็นอย่างต่ำ นักเรียนทุกคนจะต้องทำการสอบภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน และอาจมีการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษก่อนทำการรับสมัคร กรณีที่นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษต่ำกว่าที่กำหนด นักเรียนอาจจะต้องเรียนภาษาอังกฤษนานกว่าที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
อายุ อย่างต่ำ 18 ปี ขึ้นไป
ที่พัก


ราคานี้ได้รวมที่พักเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พร้อมอาหาร กับครอบครัวชาวอังกฤษแล้ว ราคาที่พักนี้ไม่รวมช่วง Summer คือ มิถุนายน กรกฎาคม หรือ สิงหาคม
ค่าจ้าง


สถาบันรับรองว่านักเรียนจะได้รับค่าตอบแทนอย่างต่ำตามที่กฎหมายกำหนด
อายุ 18 - 21 ปี ได้ค่าตอบแทนอย่างต่ำ 4.10 ปอนด์ ต่อชั่วโมง
อายุ 22 ปีขึ้นไป ได้ค่าตอบแทนอย่างต่ำ 4.85 ปอนด์ ต่อชั่วโมง
ค่าเดินทาง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จาก โรงเรียน - ที่พัก - ที่ทำงาน
ไม่ได้รวมอยู่ในราคานี้
วิธีการสมัคร






นักเรียนทุกคนจะต้องทำการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และ เขียนประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนบางคนอาจจะต้องมีการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท
์ เพื่อทดสอบระดับการสนทนา นักเรียนจะได้รับเข้าเรียน
เมื่อสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์
*** นักเรียนควรจะต้องมีประสบการณ์ด้านการโรงแรม หรือ เคยได้รับการฝึกอบรมด้านการโรงแรมมาก่อน **
Cambridge CIE Advanced Certificate in Work Experience
(ไม่รวม)


นักเรียนที่ผ่านการฝึกงานจะได้รับประกาศนียบัตรจาก CIE ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรที่ยอมรับทั่วโลก โดยนักเรียนจะต้อง
ทำรายงานเกี่ยวกับการฝึกงานนี้ หรืองานที่ได้รับมอบมายด้วย
นอกจากนี้ ประกาศนียบัตรนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียน
ในการนำไปสมัครงานในอนาคตต่อไป
รายละเอียดของหลักสูตร

• สถาบันเปิดรับนักเรียนตลอดทั้งปี และคอร์สเริ่มทุกๆวันจันทร์
• นักเรียนต้องอายุอย่างน้อย 20 ปี
• ระยะเวลาในการเรียนอย่างน้อย 28 สัปดาห์
• นักเรียนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยระดับ Intermediate
• สถานที่เรียน : เมืองบอร์นมัธ

คลิ้กที่นี่ เพืาอ Print Format เอกสารขอข้อมูลด้านบน

ENGLISH + WORK GLOBAL 2 PROGRAMME
โปรแกรมการทำงานไปด้วยและเรียนภาษาอังกฤษไปด้วย
สถาบัน : King’s English Language Schools
เมือง: Bournemouth
ราคาเรียน 8 สัปดาห์
พร้อมที่พัก 8 สัปดาห์
2,477 ปอนด์ หรือ ประมาณ 168,436 บาท
โปรแกรมการทำงานไปด้วย และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเปิดสำหรับนักเรียนทุกเชื้อชาติ โปรแกรมนี้ประกอบด้วย:
สิ่งที่น้องๆจะได้รับคือ

• คอร์สภาษาอังกฤษเร่งรัด 8 สัปดาห์
• ที่พักพร้อมอาหารเช้า-เย็น กับครอบครัวชาวอังกฤษ เป็นเวลา 8 สัปดาห์
• การจัดหางานพิเศษให้ทำ ประมาณ 20 สัปดาห์ เป็นอย่างน้อย
• ประกาศนียบัตร Cambridge CIE Advanced Certificate of Work Experience
• ประกาศนียบัตรเมื่อจบการศึกษาจากสถาบัน

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการพัฒนาภาษาอย่างจริงจังพร้อมทั้งต้องการหา
ประสบการณ์ในการทำงานและได้รับราย ได้พิเศษ โดยที่น้องๆไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนด้วยนะคะ!
โครงสร้างหลักสูตร
โปรแกรม 7 เดือนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

• ส่วนที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1-8 ของโปรแกรม): คอร์สภาษาอังกฤษเข้มข้น (21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
• ส่วนที่ 2 (สัปดาห์ที่ 9-28 ของโปรแกรม): การทำงานพิเศษเต็มเวลา

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโปรแกรมนี้
เมือง เมืองบอร์นมัธ
วันเปิดเรียน ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 11 ธันวาคม
ระยะเวลาเรียน อย่างน้อย 28 สัปดาห์
ระดับภาษาอังกฤษ




นักเรียนควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับ Intermediate เป็นอย่างต่ำ นักเรียนทุกคนจะต้องทำการสอบภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน และอาจมีการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษก่อนทำการรับสมัคร กรณีที่นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษต่ำกว่าที่กำหนด นักเรียนอาจจะต้องเรียนภาษาอังกฤษนานกว่าที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
อายุ อย่างต่ำ 18 ปี ขึ้นไป
ที่พัก


ราคานี้ได้รวมที่พักเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พร้อมอาหาร กับครอบครัวชาวอังกฤษแล้ว ราคาที่พักนี้ไม่รวมช่วง Summer คือ มิถุนายน กรกฎาคม หรือ สิงหาคม
ค่าจ้าง


สถาบันรับรองว่านักเรียนจะได้รับค่าตอบแทนอย่างต่ำตามที่กฎหมายกำหนด
อายุ 18 - 21 ปี ได้ค่าตอบแทนอย่างต่ำ 4.10 ปอนด์ ต่อชั่วโมง
อายุ 22 ปีขึ้นไป ได้ค่าตอบแทนอย่างต่ำ 4.85 ปอนด์ ต่อชั่วโมง
ค่าเดินทาง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จาก โรงเรียน - ที่พัก - ที่ทำงาน
ไม่ได้รวมอยู่ในราคานี้
วิธีการสมัคร






นักเรียนทุกคนจะต้องทำการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และ เขียนประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนบางคนอาจจะต้องมีการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท
์ เพื่อทดสอบระดับการสนทนา นักเรียนจะได้รับเข้าเรียน
เมื่อสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์
*** นักเรียนควรจะต้องมีประสบการณ์ด้านการโรงแรม หรือ เคยได้รับการฝึกอบรมด้านการโรงแรมมาก่อน **
Cambridge CIE Advanced Certificate in Work Experience
(ไม่รวม)


นักเรียนที่ผ่านการฝึกงานจะได้รับประกาศนียบัตรจาก CIE ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรที่ยอมรับทั่วโลก โดยนักเรียนจะต้อง
ทำรายงานเกี่ยวกับการฝึกงานนี้ หรืองานที่ได้รับมอบมายด้วย
นอกจากนี้ ประกาศนียบัตรนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียน
ในการนำไปสมัครงานในอนาคตต่อไป
รายละเอียดของหลักสูตร

• สถาบันเปิดรับนักเรียนตลอดทั้งปี และคอร์สเริ่มทุกๆวันจันทร์ ปิดรับสมัครภายใรนวันที่ 27 พ.ย. 2549
• นักเรียนต้องอายุอย่างน้อย 20 ปี
• นักเรียนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยระดับ Intermediate
• สถานที่เรียน : เมืองบอร์นมัธ


คลิ้กที่นี่ เพืาอ Print Format เอกสารขอข้อมูลด้านบน

Learn & Earn ในประเทศอังกฤษ กับ Chichester College

โอกาสที่คุณสามารถเพิ่มความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติในสาขาต่างๆ ที่คุณถนัดและสนใจ
โดยฝึกงานจริงในสถานที่ทำงานในประเทศอังกฤษ ซึ่งกำหนดให้ฝึกงาน หรือ
ทำงานอย่างต่ำ 16 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ และจะได้ค่าตอบแทนอย่างต่ำ 70 ปอนด์ ต่อสัปดาห์
นอกจากนี้ คุณจะต้องเข้าเรียนที่วิทยาลัย 1 วัน ต่อสัปดาห์
เพื่อเรียนรู้ในภาควิชาการด้วยจึงจะถือว่าจบหลักสูตรอย่างสมบูรณ์แบบ

สาขาที่ฝึกงานได้มีดังนี้

• Accounting
• Administration
• Agriculture
• Bricklaying
• Care & Childcare
• Carpentry & Joinery
• Customer Service
• Dental Nursing
• Electrical Installation
• Engineering
• Equine Studies
• Estate Agency


• Floristry
• Food Preparation
• Food Service
• Hairdressing
• Horticulture
• IT
• Motor Vehicle
• Painting & Decoratig
• Plumbing
• Sport & Recreation
• Veterinary Nursing
• Welding & Fabrication
คุณสมบัติของผู้สมัคร


• จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
• อายุ 16 ปี ขึ้นไป
• มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับ Upper Intermediate

โครงสร้างหลักสูตร





1. Taught Programme เน้นเนื้อหาจากประสบการณ์ทำงาน
ทักษะในการสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการเตรียมตัวเรียนในหลักสูตรฝึกงานนี้

2. หลักสูตรฝึกงานนี้จะทำให้นักเรียนมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลทั่วโลกของทุกสาขาอาชีพที่คุณเลือกอบรม
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร



5,000 ปอนด์ (กรณีชำระทั้งหมด)
5,600 ปอนด์ (กรณีแบ่งชำระ 3 งวด)
*** ราคานี้รวม ค่าเล่าเรียน หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ค่าสมัครเรียน และประกาศนียบัตร

ระยะเวลาเรียน: 12 เดือน
วันเริ่มเรียนหลักสูตร




• 3 กันยายน 2006
• 8 มกราคม 2007
• 16 เมษายน 2007
• 3 กันยายน 2007
International Diploma in Hotel Management - Chichester College
หลักสูตรนี้จัดขึ้นมาเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีความรู้
และความก้าวหน้าในระดับผู้บริหารทางด้านการโรงแรมหรือผู้บริหารกิจการร้านอาหารในอนาคต
ระยะเวลาเรียน
50 สัปดาห์
วันเริ่มเรียน 6 ตุลาคม 2006 – 7 กันยายน 2007
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร 3,000 ปอนด์
*** ราคานี้รวม ค่าเล่าเรียน หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน
ค่าสมัครเรียนของวิทยาลัย และของ NCFE และประกาศนียบัตร
คุณสมบัติของผู้สมัคร


• จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
• มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับ Upper Intermediate
• มีประสบการณ์ทำงานด้านการโรงแรมอย่างน้อย 1 ปี
โครงสร้างหลักสูตร
แบ่งเป็น 3 หลักใหญ่ๆ ดังนี้




1. โปรแกรมที่สอนจะมุ่งเน้นด้านการโรงแรมและ and Catering specialism เป็นพิเศษ
2. ได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงานในโรงแรมหรือร้านอาหาร
ในประเทศอังกฤษ
3. หลังจากฝึกงานเสร็จแล้ว ผู้สมัครจะต้องกลับมาที่วิทยาลัย 1 สัปดาห์เพื่อประเมินผลการทำงาน
*** นักเรียนจะต้องเรียนที่ Chichester College แต่ช่วงที่ฝึกงานนักเรียนอาจจะต้องไปทำงานในเมืองต่างๆของประเทศอังกฤษ
รายละเ อียดวิชา













1. Hotel Operations and Management
2. Food and Beverage Operation
3. Front Office and Reception
4. Customer Service
5. Accommodation Services
6. Marketing in Hospitality Industry
7. Financial Management and Control
8. IT Application for Hospitality Industry
9. Learning Resource Unit-Practical IT
10. Gastronomy
11. Applied English & Culture Familiarization
12. Work Placement Study Skill re: Integrated Assignment
13. Tutorial
14. Course Management
Introduction to International Hospitality Management (Sandwich Course)
สถาบัน : English2000 School of English
เมือง: Bournemouth
รายละเอียดหลักสูตร:












หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจด้านอุตสาหกรรม
การโรงแรม เริ่มแรกของหลักสูตรจะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานการจัด
การโรงแรมและการจัดการอาหาร การฝึกงานในอุตาสกรรมการจัดการอาหารในประเทศอังกฤษ
เป็นหัวใจพื้นฐานของภาคปฏิบัติ ในขณะที่ฝึกงานนักเรียน
จะต้องทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานนั้นด้วย

นักเรียนจะต้องกลับมาที่สถาบัน 1 หรือ 2 สัปดาห์ เพื่อสรุปและประเมินผลในการฝึกงานก่อนจะจบหลักสูตรแบบสมบูรณ์ นักเรียนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับที่พักก่อนที่จะเริ่มเรียน เมื่อจบหลักสูตรนี้จะได้ใบประกาศนียบัตรที่รับรองจาก The University of Cambridge International Examinations. (CIE) เมื่อเข้ารับการประเมินผลการฝึกงานแล้ว
หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ




1. เรียน 21 สัปดาห์: สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
upper intermediate หรือ สูงกว่า

2. เรียน 32 สัปดาห์: สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
Intermediate หรือ สูงกว่า

คุณสมบัติของผู้สมัคร





• อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
• มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ upper intermediate หรือ IELTS 5.5
• หรือ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ Intermediate หรือ IELTS 4.5

• กรณีที่มีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมด้านการโรงแรมมาก่อนจะ
ได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

โครงสร้างหลักสูตร









IHM21–เรียน 4 สัปดาห์ + ฝึกงาน 16 สัปดาห์+ สรุปและประเมินผล 1 สัปดาห์

IHM32–เรียน 6 สัปดาห์ + ฝึกงาน 24 สัปดาห์+ สรุปและประเมินผล 2 สัปดาห์


• เรียน 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่สถาบันเป็นระยะเวลา 4 -6 สัปดาห์
ก่อนฝึกงาน
• เรียน 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่สถาบันเป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ หลังจากฝึกงานแล้ว
• อบรมด้านการบริหารจัดการโรงแรมขั้นพื้นฐาน
• สถาบันจัดการหาที่พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ

ระหว่างที่ฝึกงาน



• ฝึกงานด้านการโรงแรมเป็นระยะเวลา 16 – 24 สัปดาห์
• ระยะเวลาทำงานต่อวันขึ้นอยู่กับ ผู้จัดหางาน (ปรกติทำงานเต็มวัน)
• ได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำ ตามที่กฏหมายกำหนด
• ผู้จัดหางาน หรือ สถาบัน จัดการหาที่พักให้
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร




• ใบประกาศนียบัตรจาก English2000
• ใบรับรองการผ่านงาน โดย The University of Cambridge International Examinations (CIE)
• TOEIC (กรณีที่เลือก)
• หนังสืออ้างอิงจากที่ฝึกงาน (กรณีที่ต้องการ)
ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร
รายการ
เรียน 21 สัปดาห์
เรียน 32 สัปดาห์
ค่าสมัครเรียน
70
70
ค่าเล่าเรียน
750
1250
CIE Certificate
100
100
รวมทั้งสิ้น (ปอนด์)
920
1420
คิดเป็นเงินไทย
(อัตราแลกเปลี่ยน 1:72)
66,240 บาท
102,240 บาท
Free!
เชิญเข้ามารับคำปรึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ลองแวะเข้ามาคุยกันสิคะ
[แผนที่ตั้ง].หรือเพียง
กรอกแบบฟอร์มนี้.พร้อม
ระบุคอร์สที่คุณสนใจ
ทางเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
Monday-Friday:
เวลา 09:30-18:00น.
Saturday:
เวลา 10:00-15:30น.
เพื่อความสะดวกของน้องๆ
โทรนัดล่วงหน้านะคะ
น้องๆที่สนใจศึกษาต่อที่ The University of Bolton สามารถสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนกับ
เจ้าหน้าที่ของเราที่
VAKOM สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2391-1200 นะคะ
หากต้องการสอบถามและสมัครเรียนกับตัวแทนสถาบันในงาน Interview Program (มีส่วนลดด้วยนะ)
Clickที่นี่ เพื่อสำรองที่นั่งนะคะ